Försök med att stänga av och sätta på strömmen

  1. Koppla från tv:ns nätsladd från elnätet
  2. Koppla från alla enheter som är anslutna till tv:n
  3. Vänta 2 minuter och anslut sedan nätsladden till elnätet på nytt
  4. Slå på tv:n igen

Är problemet löst?

Ja Nej, ta mig till nästa steg