Välj det lämpligaste problemet som du för närvarande har.