Välkommen till supportsidorna för reparationer av Sony-produkter. Vi guidar dig genom reparationen så att den går så smidigt som möjligt.


Steg 1: Kontrollera om reparation krävs

Har du testat våra snabbfelsökningsverktyg (endast för tv-apparater, hörlurar och mobiltelefoner)? Om du inte har gjort det kan du använda dem till att kontrollera om produkten verkligen behöver repareras eftersom det ofta går att undvika reparationer.


Steg 2: Vad behövs och varför?

När du har bekräftat att produkten behöver repareras måste du se till att du har viss information nära till hands.

Nedan finner du en checklista över den information du behöver inför reparationen:

Produkt-/modellnamn
Serienummer
IMEI-nummer (endast för mobiltelefoner)

Var hittar jag modellnamn och serienummer?

Används till att hitta modellnamn, serienummer och IMEI-nummer (endast för mobiltelefoner) som vi kan använda till att identifiera din produkt och få ytterligare information som gör din reparation enklare.

Faktura

Med hjälp av fakturan kan återförsäljaren kontrollera om din produkt fortfarande omfattas av garantin. Återförsäljaren kan även hitta produkten i sin databas med hjälp av fakturan. Har du tappat bort fakturan? Ingen fara, om produkten fortfarande omfattas av garantin har återförsäljaren en digital kopia.

Garantiinformation

Kontrollera om produkten omfattas av garantin (se fakturan) eller ha information om utökad garanti nära till hands. Om du är osäker på hur lång garantiperioden är i ditt land kan du kolla upp det i vår översikt.

Personuppgifter

Namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Steg 3: Beskriva problemet

Det är viktigt att vara väl förberedd. Det underlättar för reparationsteamet om du kan beskriva problemet tydligt.
Du kan hämta och skriva ut en mall som hjälper dig att sammanfatta den information som behövs.

Hämta mall

Steg 4: Hitta och kontakta ett auktoriserat servicecenter för Sony-produkter

När du har sammanställt informationen är det dags att hitta ett auktoriserat servicecenter (ASC).
Servicecentret guidar dig genom resten av processen. Se till att ge dem all information du har samlat ihop.

Ytterligare tips

 • Säkerhetskopiera dina data:
  När produkten repareras återställs de ursprungliga fabriksinställningarna. Det innebär att alla data som har lagrats på enheten, som musik och bilder, raderas. Sony ansvarar inte för förlust av personliga filer i samband med reparation, så vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina filer innan du skickar in produkt(er) till oss. Du kan till exempel överföra filerna till en dator, ett minneskort eller en extern USB-lagringsenhet.

 • Mobiltelefoner: Information om hur du säkerhetskopierar dina data finns i användarhandboken för enheten.

 • Skicka inte med delar som inte behövs
  Skicka endast med tillbehör om de behövs vid reparationen (t.ex. en batteriladdare som inte fungerar). Ta bort följande typer av produkter, eftersom de kan kastas, tappas bort eller skadas under service:
  • cd-skivor
  • dvd-skivor
  • Blu-ray Discs
  • minneskort


  Om du skickar med tillbehör tillsammans med huvudenheten är det viktigt att du uppger vilka tillbehör som medföljer. Detta för att undvika eventuella tvister. Till exempel om ett medföljande tillbehör inte skickas tillbaka efter reparation.

  Sony ansvarar inte för skadade eller borttappade lagringsenheter eller optiska medieenheter.